Huisvesting en Verzorging Kreeftachtigen

Kreeftachtigen worden ook wel schaaldieren genoemd en komen vooral voor in water. De kreeft, garnaal, watervlo, pissebed en kwelderspringer behoren allemaal tot de kreeftachtigen.
Ze voeden zich met plantaardig en dierlijk plankton, kleine voedseldeeltjes uit het bodemslik, wieren, vruchten en groter dood of levend voedsel.