IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie

01maart2006
Bron: IVN.nl
Het IVN betrekt mensen bij natuur, milieu en leefomgeving.
In elke provincie zijn zowel beroepskrachten als vrijwilligers werkzaam, verspreid over 176 lokale afdelingen. In totaal telt het IVN ongeveer 17.000 leden, waarvan 125 personeelsleden.

In het verleden werd bescherming als voornaamste taak gezien, waarbij natuurwachten de vernielingen en verontreinigingen in het oog hielden. De nadruk van de publieksactiviteiten ligt tegenwoordig op natuur- en milieueducatie. De activiteiten van het IVN bestaan onder meer uit het geven van excursies en lezingen. Daarnaast organiseert het IVN tentoonstellingen.
IVN Nederland