Individuele identificatie en seksen Kanarie

Seksen

De mannetjes en vrouwtjes bij kanaries lijken erg veel op elkaar. Toch is er een klein verschil: de punt van de bovenstaartveren bij de man is over een lengte van ongeveer 1 cm diep zwart van kleur. Bij de pop is alleen het uiterste puntje van deze veren zwart of ontbreekt het zwart zelfs. De man is ook vaak lichter van kleur dan de pop. Verder zijn ertussen de geslachten geen uiterlijke verschillen.

Identificatie

Er zijn wel 20 soorten kanaries. Kanaries kunnen helemaal groen, geel, wit, bruin, blauw of rood zijn, deze kanaries zijn vaak gekweekt, maar je hebt ook bonte kanaries.
b.v. de Border deze is meestal geel of de Gloster-kanarie dit is een bonte kanarie.

Bij de kanaries onderscheiden we vier hoofdgroepen die elk weer onderverdeeld zijn in aparte rassen. Deze groepen zijn:
-kleurkanarie
-zangkanarie
-vormkanarie
-bastaarden

Ringen
Alle jonge vogels die bij een kweker geboren zijn, hebben een voetring, waar onder andere het jaar op staat waarin ze geboren zijn. Een vaste voetring mag niet verward worden met een knijpringetje, dat bij volwassen vogels om de poten kan worden gedaan om ze te herkennen tussen gelijkende soortgenoten. Is de vogel niet geringd, dan kan het gaan om een (illegale) import of om een vogel die illegaal gevangen is. Het ontbreken van een ring duidt niet altijd op een illegale activiteit; is de kweker geen lid van een vogelvereniging, dan kan hij ook niet over ringen beschikken. In dit geval gaat het doorgaans om een gelegenheid- of toevalskweek.