Individuele identificatie en seksen Groene Watersalamander

Seksen

In de paartijd hebben de mannetjes paringswratten aan de achterpoten, en een iets verhoogde kam op de staart. Bij de mannetjes is de cloaca half bolvormig, bij de vrouwtjes steekt de cloaca meer uit en is deze kegelvormig.