Individuele identificatie en seksen Valkparkiet

Seksen

Volwassen poppen vertonen horizontale strepen aan de onderzijde van de staart, bij de volwassen mannen is dit egaal van kleur. Houd er rekening mee dat door alle nieuwe mutaties bovengenoemde kenmerken ook nog afhankelijk zijn van de kleurslagen. Ook de wangvlekken van de man zijn intensiever dan die van de pop.
Bij de jongen zijn deze kenmerken nog niet aanwezig en het is dan ook moeilijk het geslacht te bepalen. Een uitzondering hierop is de geslachtsgebonden vererving bij bepaalde kleurslagen. Wat eventueel wel een indicatie kan zijn is dat jonge mannen als ze ongeveer drie maanden oud zijn beginnen met "fluiten". Bij jonge vogels kun je de kuifbreedte als indicatie gebruiken. De kuifinplant van een pop loopt meestal over de gehele breedte van de kop van oog tot oog, bij een mannetje is dit smaller en ziet men de inplant van de kuif als een soort driehoek op de kop zitten.

Identificatie

Alle jonge vogels die bij een kweker geboren zijn, hebben een voetring, waar onder andere het jaar op staat waarin ze geboren zijn. Een vaste voetring mag niet verward worden met een knijpringetje, dat bij volwassen vogels om de poten kan worden gedaan om ze te herkennen tussen gelijkende soortgenoten. Is de vogel niet geringd, dan kan het gaan om een (illegale) import of om een vogel die illegaal gevangen is. Het ontbreken van een ring duidt niet altijd op een illegale activiteit.Wanneer de kweker geen lid van een vogelvereniging is, dan kan hij ook niet over ringen beschikken. In dit geval gaat het doorgaans om een gelegenheids of toevalskweek.
Een geschikte ringmaat voor valkparkieten is 5,4 mm.