Integrative Wildlife Nutrition

27oktober2010
Uitgever: Springer, 2009
Dit boek gaat over de basispricipes van voeding van vissen, reptielen, vogels en zoogdieren in hun natuurlijke omgeving. Het verkrijgen van voer, vertering en absorptie en het verbruik van energie, water en andere nutrienten worden gedetailleerd behandeld.
Voeding wordt in een breder kader geplaatst zoals de titel al suggereert. Gedrags-, morfologische- en biochemische kenmerken van dieren worden gerelateerd aan hun gevarieerde en veranderende omgeving. De aanpak onderstreept het belang van voeding voor wildlife, van molecuul tot cel tot ecosysteem.
Er worden praktische handvaten aangereikt om de interacties tussen voedselbronnen en de populaties van wilde dieren te snappen. Ook wordt ingegaan op het onder controle houden van overvloedige populaties en het behoud van bedreigde populaties.
Het boek is geschikt voor studenten en voor professionals in de vakgebieden dierfysiologie en ecologie, natuurbeheer en wildlife management.

Alledrie de auteurs hebben hun sporen verdiend in onderwijs en onderzoek in de VS, Canada en Australië. Zij doceren vakken als fysiologie, wildlife nutrition, wildlife ecology en biochemie. Hun onderzoeksgebieden varieren van roofdier-prooi interacties tot buideldieren en van watervogels tot herbivoren, zowel in het wild als in gevangenschap.


Integrative Wildlife Nutrition
Perry S. Barboza, Katherine L. Parker and Ian D. Hume
Uitgever: Springer, 2009
ISBN-10: 354087884X
ISBN-13: 978-3540878841