Invasive alien species; a new synthesis

21december2005
Bron: EAZA
Uitheemse diersoorten zijn een van de meest gevreesde bedreigingen voor de inheemse biodiversiteit. Ze vernielen ecosystemen over de hele wereld, wat voor een grote economische schade zorgt.
Een aantal wetenschappelijke organisaties, waaronder SCOPE, IUCN en CABI hebben een zogenaamd “Global Invasive Species Program” (GISP) ontwikkeld, met als doel over nieuwe middelen en kennis te gaan beschikken waarmee iets tegen deze dieren gedaan kan worden.
"Invasive Alien Species" is het eindrapport van het eerste deel van het GISP 1997-2000. Wetenschappers en onderzoekers hebben samengewerkt om een volledig overzicht te geven van de huidige kennis op dit gebied.
De kennis die ontwikkeld is kan gebruikt worden om de strijd aan te gaan tegen de ongewenste uitheemse dieren in de natuur. Mogelijk kan hiermee een strategie ontwikkeld worden om de situatie te controleren en de effecten voor de toekomst te minimaliseren.

Auteurs: H. Mooney, R. Mack, J. McNeely, L. Neville, P.J. Schei and J. Waage, 2005 Pagina’s: 352, ISBN: 1-55963-363-8
website islandpress