Leaders in Animal Behavior: The Second Generation

02februari2011
Uitgever: Cambridge University Press, 2009
Het vakgebied diergedrag is de afgelopen 25 jaar ingrijpend veranderd. In dit boek worden 21 personen geportretteerd die een belangrijke en unieke rol hebben gespeeld en nog spelen in dit vakgebied.
Onderzoek naar het gedrag van dieren en de kennis daarover heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen 25 jaar. Vooruitgang is geboekt in de ecologie van het gedrag en in de socio-biologie. Onderzoek in laboratoria en in het veld zijn geïntegreerd en er zijn vorderingen gemaakt in de deelgebieden als sexuele selectie en fourageergedrag. Diverse onderzoekers hebben bijgedragen aan de voortuitgang in kennis in dit vakgebied en in dit boek komen 21 personen aan het woord die hun unieke bijdrage aan dit veld hebben geleverd.
De stukken zijn autobiografisch en bieden een boeiende kijk in het leven van deze gedragsonderzoekers. Hoofdstuktitels als ‘Myths, monkeys and motherhood: a compromising life’ en ‘A passion for primates’ laten al wat van de teneur van het boek zien.

De bijdragen aan dit boek zijn geleverd door: Richard D. Alexander, Jeanne Altmann, Patrick Bateson, Jerram L. Brown, Tim Clutton-Brock, Nicholas B. Davies, Marian Stamp Dawkins, Richard Dawkins, Frans B. M. de Waal, Stephen T. Emlenl, Bennett G. Galef, Patricia Adair Gowaty, Sarah Blaffer Hardy, John R. Krebs, Gordon H. Orians, Geoff A. Parker, Michael J. Ryan, Meredith J. West, Mary Jane West-Eberhard, John C. Wingfield, Amotz Zahavi


Leaders in Animal Behavior: The Second Generation
Lee Drickamer, Donald Dewsbury (editors)
Publisher: Cambridge University Press, 2009
ISBN-10: 0521517583
ISBN-13: 978-0521517584