Manual of Veterinary dietetics

19maart2008
Source: Saunders (Elsevier) 2004
Dit handboek is geschreven door een team auteurs die zeer ervaren zijn op nutritioneel en veterinair gebied. Het is een uitgebreide gids over de voeding van gezonde en zieke huisdieren.
De nadruk ligt op honden en katten, in een klein hoofdstuk worden exotische dieren behandeld.
De insteek van de auteurs is om dierenartsen en –assistenten en studenten te helpen om hun cliënten te helpen met hun zorgen over voeding. Het is niet de bedoeling van dit boek om een college over diervoeding te zijn.
Aanbevelingen voor voeding worden gedaan aan de hand van de actuele fysieke en nutritionele status van de dieren. Er worden praktische adviezen gegeven aan de eigenaars, adviezen die ook in een thuissituatie uit te voeren zijn.
Het uiteindelijke doel is om de nutritionele gezondheid van huisdieren te verbeteren en goed te houden. En dat op een manier die de eigenaars aanspreekt en ze erbij betrekt waardoor de mens-dier relatie in kwaliteit verbetert.

Ook commercieel huisdiervoer wordt besproken en er wordt uitleg gegeven over de tekst op de verpakking en over claims die de industrie doet. Er worden ook suggesties gedaan voor huisgemaakt voer.

De tekst wordt verduidelijkt met veel tabellen, figuren en appendices.


Manual of Veterinary dietetics
Tony Buffington, Cheryl Holloway, Sarah Abood

ISBN: 0-7216-0123-5