Mustela

19juli2006
Bron: Mustela
"Mustela" is een vereniging die zich richt op houders en liefhebbers van marterachtigen.
Gezien de toenemende populariteit van het stinkdier, ligt het accent momenteel op deze diersoort. Mustela houdt zich al een aantal jaren gericht bezig met het beschikbaar stellen van zoveel mogelijk informatie over deze dieren. Men kan echter ook voor informatie over fretten en nertsen bij Mustela terecht. De vereniging is in 1997 opgericht toen er nog maar weinig initiatieven op dit terrein waren. Mustela heeft als doestelling o.a. het zoveel mogelijk vergaren van informatie over marterachtigen en dat uit te dragen naar belangstellenden en liefhebbers. Liefhebbers van deze dieren kunnen bij Mustela voor raad en daad aankloppen. Ook kunnen zij via Mustela met elkaar in contact komen.

De instelling van Mustela is niet het promoten van 'aparte' dieren als huisdieren. Wij geloven dat zowel mens als dier het best gebaat is met zoveel mogelijk accurate praktijkinformatie vooraf. Op die wijze weet eenieder die de aanschaf van een fret, nerts of stinkdier overweegt, wat men van zo'n dier kan verwachten en welke verzorging en voeding de dieren nodig hebben. Marterachtigen zijn niet voor iedereen geschikt en niet iedereen is geschikt als houder van deze dieren. Het vooraf inwinnen van informatie kan dan ook teleurstellingen voor mens en dier voorkomen.

Verder kan men bij Mustela terecht voor bemiddeling bij herplaatsing van dieren. Voor zowel fretten als stinkdieren beschikt de vereniging over verschillende adressen waar dier(en) liefdevol opgevangen en verzorgd worden indien men om wat voor reden dan ook hier tijdelijk niet toe in staat is, bijvoorbeeld door ziekte of vakantie.

Een algemene site voor alle bovengenoemde diersoorten is nog in aanbouw. Indien men in contact wil komen met andere liefhebbers van marterachtigen dan kan men dat doen door lid te worden van de emaillijst http://groups.yahoo.com/group/Mustela-the-fretty-family/
Uitgebreide informatie over stinkdieren: