Nederlandse Zebravinkenclub - NZC

30januari2006
Bron: EZNC
De NZC is als speciaal club aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) en bestaat al sinds 1969. Het bevorderen van kennis over zebravinken is een van de doelstellingen van de vereniging. Ieder jaar organiseert de NZC een landelijke tentoonstelling. Verder wordt er elke 2 maanden een clubblad het "ZEBRAPAD" uitgegeven. NZC heeft, naast leden in Nederland, ook leden in Zweden, Denemarken, Duitsland, België, Frankrijk, Italië en Portugal.
De NZC heeft een eigen Technische Commissie (TC), waar iedereen met vragen terechtkan over bijvoorbeeld erfelijkheid, standaardeisen of de kweek van bepaalde kleurslagen. Naast het adviseren van de NZC, geeft de TC ook advies aan de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers en aan de Keurmeestersvereniging. Daarbij gaat het vaak om adviezen op het gebied van standaardeisen. Verder stelt de TC ook adviezen op voor nieuwe kleurslagen .
Nederlandse Zebravinkenclub - NZC