Fazanten en woelratten op zwarte lijst

12september2006
Bron: Nu .nl
Fazanten en woelratten mogen van landbouwgebieden worden verjaagd als het aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant ligt.
Woelratten mogen zelfs worden gedood omdat ze volgens een woordvoerder van de provincie gewassen ondermijnen. Hiertoe heeft GS een wijzigingsvoorstel van de Flora- en Faunawet vrijgegeven voor inspraak.

Fazanten brengen in Noord-Brabant steeds meer schade toe aan jonge aanplant die ze opeten. In het wijzigingsvoorstel staat verder dat roeken niet langer mogen worden gedood, alleen nog verjaagd.