Afschermplicht door Minister Verburg ingesteld

18juli2007
Bron: minlnv.nl
Met ingang van donderdag 5 juli stelde minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een afschermplicht in voor commercieel gehouden pluimvee met vrije uitloop. Gevaccineerd pluimvee mag gewoon buiten lopen. Verschillende vondsten van het vogelgriepvirus H5N1 in Europa zijn de aanleiding voor dit besluit.
De laatste bevestiging van een uitbraak is een wilde vogel in de buurt van Metz (in het noordoosten van Frankrijk).
Het is nog niet duidelijk waar het virus vandaan komt en het virus vertoont een grillig verspreidingspatroon. Verburg wil voorkomen dat er vogelgriep in Nederland opduikt en wil dus elk risico uitsluiten. Daarom wordt een afschermplicht ingesteld.
Voor hobbydierhouders geldt nog steeds het advies om vogels af te schermen. Het grootste risico is er voor watervogelhouders met veel land . Door de omvang van het terrein is hier de meeste kans op introductie van het virus. Het is lastig watervogels af te schermen. Er wordt geadviseerd om dieren goed in de gaten te houden en zodra verschijnselen zich voordoen, actie te ondernemen.
Eerder zijn uitbraken van vogelgriep bevestigd in Tsjechië (op twee commerciële bedrijven, bij een kalkoenhouderij en een vleeskuikenhouderij), op drie plaatsen bij wilde vogels in Duitsland (Neurenberg, Leipzig, en Thuringen), en nu dus in Frankrijk.
Minister Verburg volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Zodra het mogelijk is, trekt zij de afschermplicht weer in.