Lekker wandelen en...reptielen spotten

01augustus2007
Bron: De Gelderlander
Stichting RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) houdt zich onder andere bezig met het in kaart brengen van het verspreidingsbeeld van de Nederlandse soorten. In Nederland wordt een soortbeleid gehanteerd dat voor een belangrijk deel gebaseerd is op deze verspreidingsbeelden.
Het verspreidingsbeeld moet zo compleet mogelijk zijn en regelmatig geactualiseerd worden. Vrijwilligers spelen hierin een belangrijke rol. RAVON vraagt aan vrijwilligers om op specifieke plaatsen het veld in te gaan en te kijken wat er aan soorten gevonden wordt.
Via de site van RAVON kunnen mensen zich aanmelden voor dit project. Via de kop Inhaalslag komt een pagina met kaarten in beeld. Per diersoort kan gekozen worden uit verschillende kilometerhokken. In deze kilometerhokken zijn ooit in het verleden al eens dieren aangetroffen. Inmiddels zijn deze gegevens zo verouderd, dat RAVON wil weten of de soort er nog steeds zit.
Deelname aan het project brengt je op plaatsen waar je normaal gesproken niet zo snel naar toe gaat om van de natuur te genieten. Bovendien kun je zo een bijdrage leveren aan de instandhouding van beschermde soorten.
Veel kennis is niet nodig voor deelname aan dit project.
Voor meer informatie over dit project