Voortplanting bij zeepaardjes

29augustus2007
Bron: Wikipedia
Bij zeepaardjes zien we een opmerkelijke vorm van voortplanting. De eitjes worden bevrucht en uitgebroed in een buidel op de buik van het mannetje. Voorafgaand aan de paring maken de dieren een uitgebreide paringsdans. Hierbij veranderen de dieren ook vaak van kleur.
Tijdens de paring zijn de staarten van het koppel verstrengeld. Het vrouwtje brengt dan de eicellen in de buidel, waarna het mannetje ze bevrucht met zijn zaad. Het mannetje raakt als het ware zwanger van het vrouwtje, en beschermt de embryo's in de buidel tot deze zelfstandig kunnen leven. Dan pas komen ze uit de buidel komen en gaan een eigen leven leiden. Bij veel vissoorten worden de eieren bevrucht en dan aan hun lot overgelaten.
Bij meer diersoorten zorgt het mannetje voor de jongen. Het is wel uitzonderlijk dat de bevruchting in het mannetje plaatsvindt zoals bij het zeepaardje.
Nadat de jonge zeepaardjes de vader verlaten, kan hij direct weer zwanger worden. Behalve broedzorg kent het zeepaardje ook nog een andere bijzonderheid; veel soorten zijn monogaam, en blijven het hele leven bij elkaar. Ook is het een sociaal dier dat liefst in groepen leeft, en erg zachtaardig van aard is.