Leven bange guppen langer?

29augustus2007
Bron: Psychologie jaarkalender
Guppen werden verdeeld in drie groepen: roekeloze, angstige en normale (niet echt roekeloos, niet echt bang). In een test werden deze drie soorten guppen in een aquarium gedaan samen met piranha's.
Dit is een grote vijand van de gup. De roekeloze guppen keken de piranha’s recht aan en zwommen recht op ze af. Deze guppen werden al snel allemaal opgevreten. De guppen die niet echt bang maar ook niet echt roekeloos waren keken de piranha’s niet aan maar kwamen wel eens per ongeluk bij ze in de buurt. Van deze groep overleefde 15 procent de test. De angstige guppen daarentegen bleven zo ver mogelijk bij de piranha’s uit de buurt. Van deze groep overleefde 40 procent de test. Zestig procent werd wel opgegeten maar pas na de roekeloze en de normale groep: dit waren makkelijker prooien. Dankzij hun angst leefden deze guppen langer.