Afrikaanse parken gesteund door natuurorganisaties

26september2007
Bron: Vroegevogels.vara.nl
Twee natuurorganisaties, het Wereld Natuur Fonds (WNF) en African Parks, gaan proberen de nationale parken in Afrika financieel gezond te maken. De organisaties willen de parken gaan leiden als een onderneming. Ze denken zo de toekomst van de parken veilig te kunnen stellen.
African Parks is in 2003 opgericht door natuurbeschermer Paul Fentener van Vlissingen. Volgens het WNF en African Parks profiteren zowel de natuur als de lokale economie van een professionele aanpak. In veel parken is nu te weinig geld is voor bijvoorbeeld toezicht, opleiding en controle door parkwachters. Voor stropers is dat een voordeel. Hierdoor lopen verscheidene diersoorten sterk in aantal terug.
De verwachting is dat al na enkele jaren de bemoeienis van bedrijven winst op gaat leveren.
,,Na initiële investeringen moeten de inkomsten uit toerisme en andere vormen van duurzaam gebruik voldoende zijn om het jaarlijkse beheer van de parken te dekken, en zelfs winst te maken. De winst kan worden ingezet voor lokale ontwikkelingsprojecten en economische activiteiten.''
In onder meer Zambia, Malawi, Zuid-Afrika en Ethiopië zijn ontwikkelingen gaande om de natuurparken niet langer door de overheid te laten beheren. Het voorstel van WNF en African Parks speelt hier op in. Ook Peace Parks Foundation, met Nelson Mandela als beschermheer, steunt deze aanpak die ervoor zorgt dat er ook in de toekomst genoten kan worden van de Afrikaanse landschappen en dieren.
De nieuwe manier van werken moet onder andere toegepast worden in AkageraNational Park (Rwanda).