10 miljoenste boom voor berggorilla's

19december2007
Bron: vroegevogels.vara.nl
Eind november 2007 is bij de Oost-Congolese stad Goma de 10 miljoenste boom geplant door het WNF. De bomen zijn geplant in de omgeving van het Virunga Nationaal Park. Dit project loopt al sinds 1987 en ...
heeft tot doel de illegale houtkap terug te dringen in het leefgebied van de berggorilla's. Ongeveer 350 berggorilla's leven in het Virunga Massief, dit is de helft van de totale populatie berggorilla's.

De nieuwe aanplant heeft meerdere bestemmingen. Het is een alternatieve bron van brandhout en bouwmateriaal voor de lokale bevolking. Bovendien is het een buffer voor de kwetsbare natuurgebieden in het Nationale Park. Daarnaast draagt de verkoop van het hout positief bij aan de lokale economie. De oppervlakte van de nieuwe aanplant is circa 10.000 hectare, een gebied twee keer zo groot als de Nederlands Noordoostpolder.
Ondanks de voortdurende gevechten tussen de rebellen en het regeringsleger van Congo heeft het project nooit stilgelegen. Dat is een enorme prestatie. Door het gewapende conflict zijn er de laatste jaren steeds meer mensen vanuit de omliggende gebieden naar Goma gevlucht. De stad en omliggende vluchtelingenkampen zijn enorm gegroeid en daarmee ook de vraag naar voedsel en brandstof.
De illegale kap van bomen in het Virunga Nationaal Park zet het leefgebied van de berggorilla's steeds meer onder druk.

Bij de feestelijke plantceremonie van de 10 miljoenste boom werd meteen een nieuw project aangekondigd: in de komende vijf jaar wordt nog eens 2000 hectare bos aangeplant.