Nominatie Waddenzee als werelderfgoed

09januari2008
Bron: minlnv.nl
Op voorstel van minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de ministerraad ingestemd met de nominatie van het beschermingsgebied van de Duits-Nederlandse Waddenzee als werelderfgoed.
Duitsland en Nederland spannen zich samen in om de Waddenzee op te laten nemen in de rij van werelderfgoederen als de Grand Canyon (Verenigde Staten), de koraalriffen van de Great Barrier Reef (Australië), de piramides van Gizeh (Egypte), het paleis en de tuinen van Versailles (Frankrijk) en het tempelcomplex van de Borobudur (Indonesië). De plaatsing van deze gebieden op die lijst blijkt de gevoelens van trots en verbondenheid met die gebieden te versterken.
Wereldwijd is de Waddenzee een uniek getijdengebied. De status van werelderfgoed geeft het gebied erkenning als uniek en onvervangbaar. Ook is er erkenning voor de manier waarop bewoners en gebruikers met het gebied omgaan. Het verkrijgen van de status van werelderfgoed kan daarnaast positief werken op de economische ontwikkeling en de toeristische aantrekkingskracht van de regio, zonder de natuur te schaden. Alle achttien gemeenten en drie Waddenprovincies hebben zich uitgesproken vóór nominatie, net als vijftien van de zestien belanghebbende partijen in de klankbordgroep.
Het gezamenlijke nominatiedossier wordt uiterlijk 1 februari 2008 ingediend bij UNESCO. Of de Waddenzee op de werelderfgoedlijst wordt geplaatst wordt in juli 2009 besloten door het werelderfgoedcomité.
Hier is het nominatieproces te volgen