Jaar van de Kikker

23januari2008
Bron: nvdzoos.nl
Het jaar 2008 is door de dierentuinen uitgeroepen tot het jaar van kikker. Dit is een natuurbeschermings campagne van de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA).
Met zo’n jaarlijkse campagne wordt in dierentuinen in heel Europa tegelijkertijd aandacht gevraagd voor één bepaald knelpunt in de natuur. Veel diersoorten in de dierentuinen worden in het wild bedreigd. Wanneer mensen in dierentuinen zien hoe bijzonder dieren zijn, worden ze ook meer betrokken bij dieren in het wild. Dierentuindieren zijn ambassadeurs voor hun wilde soortgenoten.
Door de opwarming van de aarde kunnen veel amfibie soorten zoals kikkers, padden en salamanders in de problemen komen. In hun leefgebieden kan een dodelijk schimmel toeslaan waardoor soorten dreigen uit te sterven. In 2008 wordt nu aandacht gevraagd voor de problematiek bij amfibieën. Daarom ging op 31 december 2007 het internationale Jaar van de Kikker al van start. In Nederland gaat het jaar van de kikker officieel van start op 30 jaunari. Dan wordt de Amfibieën Actie gelanceerd.
Alle NVD dierentuinen in Nederland zijn lid van de EAZA en ondersteunen deze campagne.