Sla voor de leeuwen

01april2008
Bron: rotterdamzoo.nl
Nog dit jaar stapt Diergaarde Blijdorp over op vegetarische voeding voor bijna alle dieren. Ook de meest carnivoren gaan vegetarisch eten. Blijdorp heeft overleg gehad met de Nederlandse Vegetariërsbond (NVB). De NVB is blij met deze stap.
Diverse argumenten hebben meegespeeld bij deze beslissing. Er worden positieve effecten op het welzijn van dieren verwacht. Ook sluit deze beslissing aan bij de keus om als dierentuin klimaatvriendelijk te werken. Minder vlees eten betekent minder uitstoot van broeikasgassen. Ook wordt het verbouwen van veevoer en de daarmee gepaarde gaande ontbossing gezien als een van de factoren voor de afname van de biodiversiteit en het verdwijnen van diersoorten in de tropische regenwouden.
Het vegetarische dieet wordt gefaseerd ingevoerd in een tijdspanne van twee maanden per diersoort. De dieren worden gevolgd door de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Bezoekers kunnen de introductie van het nieuwe voer volgen: hoe reageren de leeuwen op een krop sla?

Etholoog Kathelijne van Ortt meldt in Vara’s Vroege Vogels dat de meeste carnivoren na een gewenningsperiode prima zonder vlees kunnen. Voor katachtigen (tijger, leeuw) is de overstap wel groter dan voor de hondachtigen (wolf, hyena). Roofdieren eten in het wild ook regelmatig fruit en bladeren. Volgens van Ortt hebben alle dieren baat bij een vegetarisch voedingsptroon, het vevordert de gezondheid en dieren leven langer.

Diergaarde Blijdorp verwacht een aantal voordelen te zien: lagere voedingskosten en lagere medische kosten. Voor de meeste dieren zal het aantal voedermomenten verhoogd worden en dat is weer aantrekkelijk voor de bezoekers.

In diverse andere landen tonen onderzoeken aan dat carnivoren die overstappen op vegetarische voeding langer leven. De Bengaalse tijger Shiva (Delhi Zoological Park in New Delhi, India) heeft onlangs de recordleeftijd van 27 jaar bereikt. Shiva eet al 17 jaar vegetarisch. Tijgers in gevangenschap worden gemiddeld niet ouder dan 15 jaar.