Live vogels bekijken

02april2008
Bron: beleefdelente.nl
Vogelbescherming Nederland heeft bij een aantal nest webcams geïnstalleerd. Er kan in de nesten gekeken worden van steenuilen, torenvalken, lepelaars, grote stern en ijsvogels. En binnenkort ook nog in die van gierzwaluwen.
Via de site www.beleefdelente.nl kunnen deze nesten live gevolgd worden. Het is niet nodig om de hele dag aan de computer gekluisterd te zitten want spannende gebeurtenissen worden opgenomen. Deze kunnen op elk gewenst moment bekeken worden. Ze staan per vogelsoort onder het kopje ‘iets gemist’.
In het nest van de torenvalk komt een kerkuil op bezoek en is een prooi-overdracht te zien. Bij de steenuilen is de paring te zien en bij de ijsvogel is het badderen en poetsen mooi opgenomen. Ook is hier de zien hoe een braakbal uitgespuugd word. Op de webcam van de grote stern zijn flamingo’s, rotganzen en brandganzen te zien.

Naast alle beelden wordt er per vogelsoort ook een logboek bijgehouden en wordt er meer uitleg gegeven over de desbetreffende soort. Ook wordt er antwoord gegeven op veelgestelde vragen als waar staat de camera, wie houdt het logboek bij, etcetera.
Neem een kijkje in de nesten