Berichten uit de natuur

16april2008
Bron: natuurbericht.nl
Deze site geeft informatie over de dagelijkse stand van zaken in de natuur. Actuele gebeurtenissen over zoogdieren, amfibieën, libellen en vlinders, zeedieren, vogels en planten worden vermeld en achtergrondinformatie wordt erbij verstrekt door biologen.
Natuur beleef je niet alleen maar in het weekeinde tijdens een wandeling of op vakantie in een ver land. De natuur is overal en altijd om ons heen: in de tuin of op het balkon, onderweg naar school of werk of winkel. Deze natuur is zo gewoon dat ze niet opvalt. En veel mensen weten weinig over de natuur dichtbij huis, terwijl ook daar zoveel moois en interessants te zien is.

In Nederland zijn er veel natuurorganisaties en kennisinstellingen die één of meerdere soortgroepen in de gaten houden. Vrijwilligers geven dagelijks aan deze organisaties kun waarnemingen door. Ook via webcams, satellietzenders en computermodellen komt er elke dag een schat aan informatie binnen. Deze informatie was vaak alleen bij de desbetreffende organisatie bekend en niet bij het grote publiek. Op Natuurbericht.nl geven biologen van verschillende natuurorganisaties elke dag het laatste nieuws over de natuur in Nederland door.

De doelstelling van Natuurbericht.nl is de Nederlandse samenleving te informeren over actuele gebeurtenissen in de natuur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van resultaten uit bestaande ecologische monitoringprogramma’s, aanwezige ecologische kennis bij natuurorganisaties en kennisinstellingen en van nieuwe programma’s en ICT-technologieën voor analyse, voorspelling en (live) visualisatie van gebeurtenissen in de natuur.
De visie van Natuurbericht.nl is: door het Nederlandse publiek en specifieke doelgroepen continu en actief te informeren over actuele ontwikkelingen in de natuur wordt de verbondenheid met, kennis over en waardering voor de natuur versterkt en is men meer gemotiveerd om actief bij te dragen aan de monitoring, beheer en behoud van natuur.

Betrokken organisaties bij Natuurbericht.nl zijn: De Natuurkalender, De Vlinderstichting, SOVON Vogelonderzoek Nederland, Zoogdiervereniging VZZ, St RAVON, St ANEMOON, St FLORON, St voor Duurzame Ontwikkeling, WUR, Vogelbescherming Nederland, St VeldOnderzoek Flora en Fauna
En wat is er vandaag in de natuur te zien?