Zeearenden in de Oostvaardersplassen

30april2008
Bron: Staatsbosbeheer
Het zeearendpaar in de Oostvaardersplassen heeft twee jongen in het nest. Het is het derde opeenvolgende jaar dat er een zeearendenpaar broedt, maar voor het eerst dat er twee jongen uit het ei komen.
De vogels maken geen gebruik van het oude nest waar de afgelopen twee jaar gebroed werd. Bij dit nest werd vorig jaar een webcam geplaatst, maar daar kon nu dus geen gebruik meer van gemaakt worden. De boswachters van Staatsbosbeheer komen niet in de buurt van het nest maar zagen de laatste tijd wel de vogels met prooien vliegen, een teken dat er jongen zijn.
Bij een vogeltelling vanuit de lucht (onderdeel van een regulier monitoringsprogramma van Staatsbosbeheer) kon op de foto’s gezien worden dat er twee jongen in het nest zittten. De boswachter van Staatsbosbeheer is enthousiast, hij is blij met de groei van de zeearendenpopulatie in Nederland.

De Oostvaardersplassen is een groot natuurgebied met een rijke flora en fauna. Er wordt vrijwel niet door de mens ingegrepen om deze rijkdom te behouden. Er heeft zich een ecologisch systeem ontwikkeld waarin bedreigde en zeldzame vogelsoorten een plek hebben gevonden en kunnen voortbestaan. Begrazing speelt hierin een belangrijke rol. Dit wordt gedaan door grauwe ganzen en wild levende paarden, runderen en edelherten. Veel trekvogels bezoeken dit gebied tijdens hun trek. Het gebied is een voorbeeld voor natuurontwikkeling in binnen- en buitenland.