Kikkers gebaat bij natuurvriendelijk oeverbeheer

11juni2008
Bron: vroegevogels.vara.nl
Onderzoekers van de Universiteit Leiden hebben onderzoek gedaan naar het effect van oeverbeheer op het aanwezigheid van amfibieën in sloten. Ze hebben hierover gepubliceerd in Biological Conservation.
Drie onderzoekers van het Centrum voor Milieuwetenschappen onderzochten sloten in het westelijke veenweidegebied. Alle sloten lagen in de buurt van natuurgebieden waar veel amfibieën zoals de groene kikker voorkomen. Er werden in totaal 42 sloten onderzocht, 18 met natuurvriendelijk oeverbeheer en 24 zonder.
In de sloten werden de amfibieën geteld. Daarnaast werd gekeken naar het effect van beheer in relatie tot de afstand tot het natuurgebied.
De onderzoekers vonden in natuurvriendelijk beheerde sloten meer soorten amfibieën dan in de controlesloten. Kikkers verspreiden zich vanuit natuurgebieden in het westelijke veenweidegebied makkelijker via sloten met natuurvriendelijk oeverbeheer dan via sloten zonder dit beheer. Natuurgebieden kunnen op die manier een bron zijn voor de biodiversiteit in het omliggende landbouwgebied.