Allergische reacties door eikenprocessierups

09juli2008
Bron: VWA
Veehouders en fouragehandelaren worden door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) geattendeerd op mogelijke allergische reacties na contact met veevoer waar grote hoeveelheden brandharen van eikenprocessierupsen in zitten.
Deze allergische reacties kunnen zowel bij mensen als bij dieren optreden.
Het risico is niet heel groot. De brandharen van rupsen kunnen voorkomen in hooi of kuilgras wat afkomstig is uit de delen van Nederland waar de eikenprocessierups veel voorkomt (Zuid-Nederland, Utrecht, Gelderland, Overijssel). De klachten bij mens en dier zijn eenvoudig te behandelen. De VWA adviseert veehouders om de vragen naar de herkomst van hooi of kuilgras.
De overlast die de eikenprocessierups kan bezorgen is al jaren bekend. Een enkele rups heeft rond de 600.000 microscopisch kleine brandharen. Na contact met de brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Contact met de rupsen zonder beschermende kleding is dan ook niet aan te raden.
Rond bomen met veel rupsen kunnen de haren van de rupsen in groten getale voorkomen in het gras. De eikenprocessierupsen komen vanaf april uit het ei, tegelijk met het groeien van de eikenbladeren. Dit is ook de start van het seizoen van de eikenprocessierups. De brandharen zijn de vinden bij dieren in het vierde stadium, dat is ongeveer eind mei.
Meer informatie op de site van de Plantenziektekundige Dienst: