Gaat het goed met de wasbeer?

09juli2008
Bron: de Volkskrant
De wasbeer doet het goed in Nederland. Dit bericht wordt echter niet met gejuich ontvangen. De dieren kunnen een bedreiging zijn voor andere dieren, zoals weidevogels, en ook voor mensen.
Van nature komt de wasbeer alleen in Noord-Amerika voor. Ook hier is het dier op sommige plekken een plaag. In Europa is de wasbeer een zogenoemde invasieve exoot. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog zijn de dieren in Duitsland uitgezet om op te jagen. Deze kolonie is zich langzamerhand over Duitsland gaan verspreiden. Inmiddels zijn de dieren ook al in Nederland gesignaleerd, eerst vooral in het oosten van het land maar nu ook al in Dronten. Ook zijn er wasberen die als huisdier zijn gehouden maar die ontsnapt zijn of uitgezet zijn. Ze ogen heel grappig en geschikt als huisdier, maar zijn dat niet. Het zijn en blijven roofdieren die alles slopen om maar aan eten te kunnen komen.
Ook de uitgezette dieren kunnen zich prima in de natuur handhaven.
De wasberen in de vrije natuur in Nederland zijn een gevaar voor de wildstand maar ook voor mensen. De dieren eten van alles, van schaaldieren tot fruit en ook de eieren van broedende weide- en watervogels. Wasberen dragen vaak spoelwormen met zich mee waar ze zelf geen last van hebben. Maar de larven van deze spoelworm kunnen via de ontlasting (bijvoorbeeld uit een zandbak) bij kinderen binnendringen en dan in het hersenweefsel terecht komen. In de VS overlijden er regelmatig kinderen aan hersenbeschadiging die door deze spoelwormen veroorzaakt is.

In het opvangcentrum van Stichting AAP in Almere zitten op dit moment 22 wasberen. Deze dieren zijn na meldingen door burgers gevangen door medewerkers van de dierenambulance. De Stichting AAP weet niet hoeveel dieren er momenteel in Nederland in het wild leven maar wil graag ingrijpen voordat de wasbeer een echte plaag wordt. De dieren die nu in de opvang zitten moeten op termijn in dierentuinen geplaatst worden.