Telling eekhoornnesten

06augustus2008
Bron: natuurmonumenten
Afgelopen februari zijn de Oisterwijkse Bossen eekhoornnesten geteld. In zes gebieden van elk tien hectare zijn ruim vijftig nesten gevonden. Dit is iets meer dan vorig jaar. Volgens de boswachter heeft dat verschil onder andere met het weer te maken.
Vorig jaar was het weer op de teldagen slecht, hierdoor zijn her waarschijnlijk nesten gemist. Dit jaar is er met helder weer geteld en dat levert een reëler beeld op. Toch concludeert de boswachter dat er sprake moet zijn van een achteruitgang. De indruk van de boswachter is dat er steeds minder eekhoorn zijn daarom is met de tellingen begonnen.
Er is niet zoveel bekend over de eekhoorn. In de zestiger en zeventiger jaren is het aantal eekhoorns sterk teruggelopen door een virusziekte. Eekhoorn hebben ook te leiden van bestrijdingsmiddelen. Maar de invloed van bijvoorbeeld zure regen, verdroging en andere veranderingen in de bossen op de aantallen eekhoorns is onbekend. Dit onderzoek in de Oisterwijkse bossen moet deze invloed aan het licht brengen.