Jonge helmkasuarissen

06augustus2008
Bron: artis.nl
Sinds begin juli zijn in Artis twee jonge helmkasuarissen te zien. De dieren mochten onder toeziend oog van hun vader voor het eerst naar buiten. De kasuariskuikens zijn een bijzondere bezienswaardigheid in een dierentuin.
De helmkasuaris is een grote loopvogel met een benen helm op zijn kop. De Casuaris casuaris kan wel 1.70 m hoog worden en wel 60 kg wegen. In het wild komen de dieren voor in Nieuw Guinea en in Noordoost Australië. Kasuarissen zijn solitair levende dieren. Alleen in de paartijd ontmoeten de haan en de hen elkaar. De hen legt 3 tot 8 groene eieren in een ondiepe nestkuil. De haan broedt vervolgens de eieren uit. Na 49 tot 56 dagen komen de geelbruin gestreepte jongen uit het ei. De haan neemt vervolgens ook de zorg voor de kuikens op zich.

Artis is één van de weinige dierentuinen waar de kasuarissen jongen voorbrengen. De wereldprimeur van een succesvol broedgeval van de kasuaris stamt uit 1929, ook in Artis. Pas 77 jaar later was er opnieuw een kuiken, in 2006. Ook in 2007 was er een jong en nu, in 2008, zijn er zelfs twee jongen uit het ei gekomen.