Wetenschappelijke blik op dierenwelzijn

01oktober2008
Bron: landbouwleven.be
In september bogen wetenschappers zich over een objectieve beoordeling van dierenwelzijn. Tijdens het WAFL congres in Gent werd gesproken over steeds betere indicatoren voor dierenwelzijn.
Het doel: een goed beoordelingsprotocol en één globale waarde voor dierenwelzijn in elke situatie.
In 1999 werd de 'International Workshop on the Assessment of Animal Welfare at Farm and Group Level' (WAFL)’ opgericht. Toen was dit een kleine werkgroep van wetenschappers die zich bezighield met dierenwelzijn. In Gent kwam een groep van 260 deelnemers uit 24 landen bijelkaar. Dit illustreert wel het toenemende belang van dierenwelzijn op internationaal niveau.

Omdat dieren niet gevraagd kan worden naar hun welbevinden, moet bij het beoordelen van dierenwelzijn rekening gehouden worden met een zo breed mogelijke waaier van indicatoren en invloedsfactoren. Een Australische groep bekijkt de invloed van het gedrag van de dierhouder op het welzijn. Bij het INRA (Frankrijk) wordt getracht e emoties zoals angst, stress, frustratie en zelfs schaamte en trots van dieren objectief te beoordelen.
Bij de Wageningen Universiteit wordt onderzocht of en hoe men door selectie tot dieren kan komen die beter aangepast zijn aan hun omgeving. Hierbij wordt wel vermeld dat de omgeving aan basisnormen moet voldoen: dieren moeten niet genetisch aangepast worden aan nog slechtere omstandigheden. Bij deze onderzoeksgroep vinden we legkippen die minder kannibalisme vertonen.