Grote poelen schoonmaak

15oktober2008
Bron: natuurbericht.nl
Voor kikkers, padden en salamanders zijn poelen belangrijk omdat een groot deel van hun natuurlijke leefgebied (met name moerassen) in Nederland verloren is gegaan. De meeste Nederlandse soorten amfibieën leggen in poelen hun eieren.
Uit de eieren ontwikkelen zich vrijzwemmende larven. Na een gedaanteverwisseling verlaten zij het water. Poelen zijn dus cruciaal voor deze dieren en het is belangrijk dat ze ook goed onderhouden worden.
Vroeger hadden poelen een functie voor de boeren, ze leverden zoet water. De poelen werden voor vanalles gebruikt: drinkwater voor vee, bluswater bij branden, wasplaats voor vee en kleding en voor het conserveren van hout. Door de komst van het leidingwater verdween de noodzaak van de poelen. Deze werden niet meer onderhouden of gedempt.
Om poelen voor amfibieën aantrekkelijk te maken en houden moet er onderhoud worden verricht: modder en overdadige plantengroei moeten verwijderd worden. Dit onderhoud moet gebeuren op tijden dat de poel niet door amfibieën gebruikt wordt. Dus niet in het voorjaar en de zomer wanneer de dieren zich voortplanten en de larven in de poel zitten. En ook niet in de winter wanneer de dieren in de poel overwinteren.
De maand oktober is een goede periode: volwassen dieren hebben de poel verlaten, de jonge dieren zijn ook het land op gegaan en de overwinteringsperiode is nog niet aangebroken.
In Nederland zijn vooral de kamsalamander, de boomkikker en de knoflookpad gebaat bij goed onderhouden poelen.