Huiselijke omstandigheden

12november2008
Bron: minlnv.nl
De huiselijke omstandigheden bij een dierenwinkel of fokker zijn voor consumenten de belangrijkste overweging om een dier wel of niet te kopen. Dit blijkt uit een onderzoek dat gedaan is op verzoek van minister Verburg.
Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft onderzoek laten doen naar de redenen waarom mensen een dier ergens wel of niet kopen. De huiselijke omstandigheden bij dierenwinkel of fokker zijn dus de belangrijkste overweging. Een gezondheidsgarantie wordt vrijwel even belangrijk gevonden en ook afstand die moet worden afgelegd voor de aanschaf en dierenwelzijn scoren hoog. Prijs en een ruime keuze werden minder belangrijk gevonden.
Ook de locatie werd onderzocht. Honden werden het meest gekocht bij een fokker of een asiel, katten worden vaak via-via gekocht (niet in het commerciële circuit). Kleinere dieren worden vaak in winkels aangeschaft.

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt door de gezelschapsdierenbranche. Deze branche is op vrijwillige basis een certificaat aan het opstellen voor aanbieders van huisdieren, zoals fokkers, winkels, asiels en pensions. Ook aanbieders van diensten zoals trimsalons en hondenuitlaatdiensten moeten het certificaat kunnen gebruiken.

Het al dan niet aanwezig zijn van een certificaat werd door een groot deel van de consumenten belangrijk geacht bij de aanschaf van een gezelschapsdier of het gebruik maken van een dienst. Er zat wel een verschil in beoordeling: bij de aanbieders van diensten wordt vooral gelet op deskundigheid, bij winkels en fokkers moet de aandacht vooral liggen bij diergezondheid en dierenwelzijn.

Het certificaat moet het Honden- en Kattenbesluit gaan vervangen. Hierin staan welzijnseisen voor het houden van huisdieren geformuleerd. Aanbieders van dieren of van diensten die geen certificaat hebben zullen gecontroleerd door de Algemene Inspectiedienst (AID) en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID).