Grote miereneter geboren

26november2008
Bron: artis.nl
Dierentuin Artis had goed nieuws vorige week: er is voor de eerste keer een grote miereneter geboren. Dit is niet alleen een primeur voor Artis maar zelfs voor Nederland.
Grote miereneters leven in het wild in Midden- en Zuid-Amerika en zijn bedreigd in hun voortbestaan. De kleine grote miereneter is nog niet te zien. Moeder en kind vertoeven voorlopig in het binnenverblijf. Wel zijn er filmpjes te zien van zowel de geboorte als van moeder en kind. Deze staan op de site van Artis en worden ook in het Planetarium van Artis vertoond. Ook wanneer de dieren wel weer in het buitenverblijf komen zal het moeilijk zijn om de kleine te zien. Jonge miereneters blijven vrijwel hun hele eerste levensjaar op de rug van de moeder zitten en zijn hier slecht zichtbaar omdat de strepen van moeder en jong in elkaar overlopen.

Dit jong is het eerste van vader Ramon, die al wat langer in Artis verblijft, en moeder Potay, die uit Argentinië komt. Er is een nauw samenwerkingsverband tussen Artis en een dierentuin in Buenos Aires om de grote miereneters voor uitsterven te behoeden. De komst van Potay naar Artis is hier een voorbeeld van. Artis steunt de Argentijnse dierentuin met geld en kennis. Hierdoor kon een opvang- en fokcentrum ingericht worden. Hier worden verweesde en gewonde grote miereneters opgevangen. Nadat de dieren opgeknapt zijn worden ze weer in een beschermd natuurgebied uitgezet. Ook is er een educatief centrum gebouwd om publiek en boeren in Argentinië te informeren.
Bedreigingen voor de grote miereneter in hun natuurlijke omgeving zijn jacht, verkeersdrukte en vernietiging van hun leefomgeving ten behoeve van woon- en landbouwgebieden.
Artis speelt een grote rol in het Europese fokprogramma om te voorkomen dat de grote miereneter uitsterft.