Herkenning bij paarden

24december2008
Bron: www.sussex.ac.uk
Onderzoekers in Engeland hebben aangetoond dat paarden, net als mensen, zowel geluid als beeld gebruiken om elkaar te herkennen. Dit werd gedaan door een het zicht op een paard te combineren met het geluid van datzelfde paard of dat van een ander dier.
De onderzoekers van de Universiteit van Sussex (Engeland) voerden de proeven uit met een groep van 24 paarden. Hinniken van individuele dieren werd op band opgenomen. De proef werd gedaan door een groepsgenoot van het onderzochte paard achter een schot te laten verdwijnen en dan het geluid van ofwel dit dier ofwel van een ander dier uit de groep te laten horen. De reactie van het onderzochte paard werd bepaald door de te kijken hoe snel en hoe lang het dier naar de luidspreker keek.
Wanneer het geluid niet met het beeld overeen kwam keken de paarden sneller en langer naar de luidspreker. Wat zij hoorden kwam niet overeen met de verwachting.

Deze resultaten suggereren dat paarden, net als mensen, een ‘cross-modal’ systeem gebruiken voor herkenning. Bij dit systeem worden verschillende zintuigen – in dit geval zicht en gehoor - gebruikt om anderen te herkennen.
De herkenning van individuen van dezelfde soort is een complex proces en er is nog niet veel over bekend. De onderzoekers hopen dat deze proefopzet ook bij andere diersoorten gebruikt kan worden om meer te weten te komen over herkenning van individuen.
De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.