Zeehondenpopulatie hersteld

24december2008
Bron: wageningenuniversiteit.nl
De gewone zeehond is weer hersteld van de epidemie van 2002. Dit blijkt uit tellingen van Wageningen IMARES die in de Nederlandse Waddenzee gedaan zijn. Samen met de Deense en de Duitse tellingen is er zo een goed beeld van de aantallen gewone zeehonden.
In 2002 heerste voor de tweede keer een virusepidemie onder de gewone zeehonden in Noordwest Europa. In de Waddenzee stierf ongeveer 50% van de populatie. Er werden toen opvallend veel volwassen mannetjes getroffen. In de eerste jaren na de epidemie werd een verhoogd percentage pups geteld (aantal pups per totaal aantal). Nu de populatie groeit en de verhouding mannen-vrouwen weer herstelt, loopt dit percentage pups terug.

Wagenigen IMARES doet deze tellingen in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) jaarlijks in het Nederlandse deel van de Waddenzee. De gegevens worden door LNV gebruikt voor toetsing van het beheer en voor toekomstig beleid. Het aantal pups wordt bepaald in de geboorteperiode in juni en juli. De totale populatie wordt geteld in augustus. In deze periode verharende dieren en dat is het beste moment om te tellen. Weersomstandigheden kunnen de telresultaten flink beïnvloeden. Dat was in de zomer van 2007 in Nederland het geval. De groeicijfers van 2008 lijken daardoor erg hoog. Gemiddeld genomen sinds 2006 is de groei volgens verwachting. Deze groei is 21%.
Dit jaar hadden de Duitse tellers te kampen met slecht weer en technische problemen. Samen met de Nederlandse en de Deense data kunnen wel goede schattingen gemaakt worden.
De Trilateral Seal Expert Group (TSEG) komt op basis van de tellingen tot een schatting van 20.250 gewone zeehonden in de Internationale Waddenzee. De TSEG concludeert hiermee dat de internationale populatie volledig hersteld is van de epidemie van 2002.