Schuilstallen voor kleinvee

21januari2009
Bron: vroegevogels.vara.nl
Op 16 januari werd een voorlichtingscampagne over schuilstallen gestart. Initiatiefnemers zijn de Dierenbescherming, de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders en Landelijk Kennisnetwerk Levende Have.
Volgens deze organisaties moeten er meer schuilstallen komen voor kleinvee als schapen, geiten en paarden. Gemeenten houden de bouw van schuilstallen vaak tegen. Er worden geen vergunningen afgegeven uit vrees voor verrommeling van het landschap. De organisaties vrezen dat een dergelijke houding de verrommeling juist in de hand werkt. Eigenaren kiezen nu vaak voor zeecontainers of noodgebouwtjes om hun dieren toch onderdak te bieden. En in de koude winterperiode is onderdag hoognodig.
In Nederland houden ruim honderdduizend mensen dieren in het buitengebied. Dit zijn dieren die voor de hobby gehouden worden. Het gaat daarbij vooral om schapen, geiten, paarden, ezels, varkens en alpaca's.

In het kader van de voorlichtingscampagne is een brochure gemaakt, getiteld 'Schuilstallen in het Buitengebied'. Hier staat in hoe gemeenten, provincies en de kleinschalige houders van boerderijdieren schuilstallen kunnen bouwen en inrichten.

Op de websites van de organisaties is de folder te vinden. Kijk hiervoor op www.dierenbescherming.nl, www.hobbydierhouder.nl of op www.levendehave.nl