Studiereis

01april2009
Bron: F. Wouters, foto: site www.sdza.be
Wat doe je nu wanneer je Dierenzorg studeert aan de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen en je wilt meer weten over exotische diersoorten? Dan ga je op studiereis naar Zuid-Afrika!
32 Studenten, 3 docenten en enkele externen gingen die uitdaging aan. De afstudeerrichting Dierenzorg hoort bij de bachelor opleiding Agro- en Biotechnologie. De Katholieke Hogeschool is beter bekend als KATHO en heeft als thuisbasis Roeselare.
De studiereis is bedoeld voor de laatstejaars studenten. Nu kunnen de studenten de dieren zien in hun natuurlijke omgeving en zien wat er aan wildbeheer wordt gedaan.
Er is een nauwe samenwerking tussen KATHO en de Tschwane University of Technology. Gastdocenten van TUT verzorgen ook lessen in België en ook voor deze studiereis wordt nauw samengewerkt. Naast onderwijst op het eigen studiegebied (de exotische diersoorten) wordt er ook veel aandacht besteed aan de culturele, politieke en maatschappelijke aspecten van en problemen in Zuid Afrika.

Voor de studenten en voor de achterblijvers is een site gemaakt. Hier staan het programma van de reis op en werd tijdens de reis verslag gedaan van de belevenissen.
De studenten zijn alweer terug, de reis duurde van 11 tot 28 maart 2009 maar de site is nog steeds te bezoeken.
Klik hier voor het reisverslag.