Vaccinatie Blauwtong

01april2009
Bron: minlnv.nl
Het Ministerie van LNV raadt alle houders van schapen, geiten, runderen, hertachtigen en kameelachtigen aan om hun dieren te vaccineren tegen Blauwtong type-8. Dit is belangrijk om de eigen en andermans dieren te beschermen.
Blauwtong is een ernstige virusziekte die runderen, schapen, geiten, hertachtigen en in mindere mate kameelachtigen treft. Schapen zijn het meest gevoelig voor de ziekte. Runderen vertonen niet altijd klinische symptomen hoeveel de dieren wel heel vaak geïnfecteerd zijn. Bij runderen en schapen veroorzaakt Blauwtong sterfte, vroeggeboortes en verminderde productiviteit. De lammeren of kalfjes kunnen ook geïnfecteerd zijn en sterven dan vaak ook.
Blauwtong wordt overgebracht door de knut (mugje) die vooral in de zomer actief is. 1 Juni wordt gezien als de start van het Blauwtongseizoen. Vaccinatie moet enkele weken voor 1 juni plaatsvinden. De vaccinatie moet door de dierenarts/veearts gedaan worden. In 2008 was er nog subsidie voor de vaccinaties, in 2009 wordt deze vaccinatie niet meer gesubsidieerd.
Wanneer dieren geëxporteerd worden moeten de vaccinaties geregistreerd zijn.

Meer informatie over registratie van vaccinaties is te vinden op de website van de Voedsel en Waren Autoriteit (www.vwa.nl).
Op de site van het ministerie van LNV is meer informatie over Blauwtong te vinden (www.minlnv.nl).