Aantrekkelijke rode vlek

15april2009
Bron: nrc.nl/wetenschap, foto: Stefano Corso
Volwassen meeuwen hebben een rode vlek op hun snavel. Die heeft twee redenen: de meeuwenkuikens pikken naar de vlek en bedelen zo om eten. Ook is de rode vlek een signaal voor de partner: hoe groter de vlek, hoe interessanter als partner.
Dat de rode vlek belangrijk is voor de kuiken werd al gezien rond 1950. Niko Tinbergen ontdekte al dat de kuiken pikken naar de vlek op de bek van vader of moeder. Het eten wordt vervolgens opgebraakt en aan het jong gevoerd. Dit werd onderzocht bij zilvermeeuwen (Larus argentatus).
Spaanse biologen deze ook onderzoek naar de rode vlek maar nu bij geelpootmeeuwen (Larus michahellis). Dit zijn verwanten van de zilvermeeuw die rond de Middellandse Zee leven. Met nagellak werden de vlekken bij de meeuwen groter of kleiner gemaakt.
Voor de kuikens maakte het geen verschil, op grote of kleine vlekken werd evenveel gepikt.
Maar voor de partner maakte het wel verschil. Wanneer de proefmeeuw een grotere vlek had, braakte de partner twee keer zo vaak eten op voor het jong. Eerder was al gezien dat gezonde meeuwen rodere vlekken hebben. Uit dit experiment werd geconcludeerd dat een meeuw aan een grote vlek ziet dat partner en jong de moeite waard zijn.
Een kleinere vlek leidde tot een andere reactie. Het aantal keren braken hing af van het aantal pikken door het jong. De conclusie was hier minder duidelijk. De onderzoekers opperen dat de meeuw inschat dat het jong zwak is en dus goed oplet of het wel voldoende te eten krijgt.