Roofdieren?Natuurlijk!

15april2009
Bron: nvdzoos.nl
Dit is de titel van de nieuwe campagne van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Deze campagne werd gestart door 4 poolvossen los te laten in hun nieuwe verblijf in Diergaarde Blijdorp.
De campagne loopt in 2009 en 2010 en de NVD dierentuinen vragen hiermee de aandacht voor de bedreigingen van de roofdieren in Europa. De 12 kinderDIERekteuren startten de campagne terwijl ze verkleed en geschminkt waren als één van de roofdieren.
Het gaat om de volgende diersoorten: de grijze wolf, de bruine beer, Europese nerts, otter en lynx, de ijsbeer, de gevlekte bunzing, de wilde kat, Iberische lynx, veelvraat, poolvos en de jakhals.

De campagne heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de Europese roofdieren. Dat kan door educatie maar ook door geld voor natuurbeschermingsprojecten beschikbaar te stellen. Een grote bedreiging voor de Europese roofdieren vormen de versnippering en de achteruitgang van hun leefgebieden en de jacht. Wanneer de leefgebieden van de roofdieren steeds kleiner worden is er ook grotere kans dat mens en roofdier elkaar tegen komen. Door educatie – vooral in dierentuinen – wil de campagne duidelijke maken hoe belangrijk grote, aaneengesloten natuurgebieden zijn voor de roofdieren en hoe de conflicten tussen mens en roofdier verminderd of voorkomen kunnen worden. Omdat roofdieren aan de top van de voedselketen staan, heeft bescherming van deze soorten ook een positief effect op andere flora- en faunasoorten.

Roofdieren?Natuurlijk! is ook een onderdeel van de Europese Carnivoren Campagne van de EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Ook zijn er links met andere campagnes zoals Countdown 2010 van het IUCN.