Regeling vaccinatie Q-koorts

29april2009
Bron: minlnv.nl
De eerste uitbraak van Q-koorts bij mensen werd in 2007 gezien. Ook in 2008 was er een Q-koorts uitbraak in de provincie Noord-Brabant. Het vermoeden bestaat dat beide uitbraken verband houden met de melkgeitenhouderij in de provincie.
Ook is de Q-koorts bacterie als oorzaak van een groot abortusprobleem bij dieren aangewezen. Er is nu gekozen voor een verplichte vaccinatiecampagne, om nieuwe ziektegevallen zoveel mogelijk te voorkomen.
De campagne is vastgesteld door minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
Deze verplichting tot vaccineren geldt voor de houders van melkgeiten of –schapen met meer dan 50 dieren. Ook de houders van schapen en geiten op bedrijven met een publieksfunctie (kinderboerderijen, zorgboerderijen) zijn daartoe verplicht. Bovenstaande regel geldt voor bedrijven in Noord Brabant, een deel van Gelderland en een deel van Limburg.
Buiten dit gebied geldt de verplichte vaccinatie voor bedrijven waar Q-koorts is vastgesteld door de Voedsel en Waren Autoriteit.
Alle overige houders van melkgeiten en –schapen kunnen hun dieren vrijwillig laten vaccineren.
De kosten voor verplichte vaccinatie komen volledig voor rekening van de ministeries van LNV en VWS. Bij vrijwillige vaccinatie zijn alleen de kosten van de dierenarts voor rekening van de schapen- of geitenhouder.

Meer informatie over de regeling en een overzichtskaart zijn te vinden op de site van het ministerie van LNV.