Ministerie investeert in dierentuin

29april2009
Bron: minlnv.nl
Minister Verburg investeert 5 miljoen in Artis. Aan de dierentuin wordt een belangrijke educatieve rol toegedicht. De educatie over dieren, planten en natuurbehoud moeten hand in hand gaan met ontspanning en beleving.
Het bedrag van 5 miljoen euro wordt over zeven jaar verdeeld. Met dit geld wordt de natuureducatie in de Randstad gestimuleerd en wordt een verbinding tussen stad en platteland gelegd. Ook hoopt de minister dat allochtone kinderen zo meer in aanraking met de natuur komen.
Artis gaat het geld gebruiken om nieuwe natuur- en milieu-educatieprojecten te ontwikkelen. Het openbaar toegankelijke Kennisplein is er één van. De dierentuin wil met de te ontwikkelen projecten aansluiten bij de ervarings- en belevingswereld van jongeren. De dierentuin heeft, dankzij de veelheid van planten- en diersoorten, mogelijkheden om op diverse thema’s in te gaan. Dit zijn bijvoorbeeld biodiversiteit, water- en luchtkwaliteit, gezond en duurzaam voedsel en duurzame ontwikkeling.
Verder is de bedoeling dat het contact met Artis niet beperkt blijft tot één bezoek. Voorafgaande aan het bezoek, tijdens het bezoek en ook na het bezoek moeten de jongeren thuis en op school met de onderwerpen bezig kunnen zijn en Artis moet hiervoor de instrumenten en de middelen aanbieden.
Voor minister Verburg is het heel belangrijk dat natuureducatie laagdrempelig is. Het Kennisplein van Artis is laagdrempelig, het is toegankelijk voor al het publiek.
Voor dit Kennisplein is Artis al diverse educatieve concepten aan het ontwikkelen.