Passie voor Paarden

13mei2009
Bron: wageningenuniversiteit.nl
Dit was de titel van het onderzoek wat door Wageningen UR/LEI werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De uitkomsten van dit onderzoek moeten gebruikt worden om de informatievoorziening richting de paardenliefhebbers te verbeteren.
Zowel in de Nota Dierenwelzijn 2007 als in het plan van aanpak van de Sectorraad Paarden werd deze informatievoorziening als belangrijk aandachtspunt gezien.
Liefhebbers van paarden in Nederland komen vooral aan hun informatie via andere paardenliefhebbers. Andere bronnen zijn de dierenarts, de hoefsmid en de rij-instructeur. Verder worden tijdschriften en websites als bronnen genoemd. Vooral informatie over welzijn en over bedrijfsvoering zijn lastig te vinden volgens de paardenliefhebbers.
De paardenliefhebbers kunnen volgens de onderzoekers in vier ‘clusters’ ingedeeld worden. Informatievoorziening kan hier specifiek op gericht worden.
De clusters kunnen op een aantal zaken van elkaar onderscheiden worden.
De paarden liefhebbers hebben zelf wel of geen paarden, zijn al of niet voor hun inkomen afhankelijk van paarden, zijn al ‘van huis uit’ bekend met paarden of zijn er via de kinderen mee in aanraking gekomen en zijn wel of niet aangesloten bij organisaties.
De onderzoekers kregen de indruk dat binnen de clusters verschillen in kennisniveau bestaan op het gebied van huisvesting, voeding, training en transport. Hier is overigens niet dieper op ingegaan. Per cluster zijn er ook verschillen in de tijdschriften die bij voorkeur gelezen worden.

Het complete rapport kan via de site van het ministerie van LNV gedownload worden.