Kosten huisdieren gestegen

10juni2009
Bron: cbs.nl
De kosten van huisdieren zijn een belangrijk aspect bij de keuze voor een dier. Of dat zouden ze in elk geval moeten zijn. Deze kosten stoppen uiteraard niet bij de aanschaf van dier en kooi, maar moeten een heel dierenleven gedragen kunnen worden.
En dan gaat het ook om voer, dierenartskosten en eventuele vakantieopvang.
In de afgelopen jaren zijn de kosten voor huisdieren aardig opgelopen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn de kosten sterker omhoog gegaan dan de inflatie. Het gaat dan om de aanschaf van dieren maar ook de producten en diensten die verband houden met het houden van huisdieren. Vooral dierenartsen zijn duurder geworden in de afgelopen jaren. Diergeneeskundige diensten stegen ongeveer 18 procent in prijs tussen 2006 en mei 2009.
Dieren en producten (kooien, voer, verzorgingsmateriaal) werden ongeveer 13 procent duurder. De hondenbelasting steeg wel in prijs (6.8 procent) maar dat is meer in lijn met de inflatie. Deze bedroeg sinds 2006 6.2 procent.

In Nederland heeft iets meer dan de helft van de huishoudens één of meer huisdieren. Het totale aantal huisdieren in Nederland wordt geschat op 30 miljoen. De dierenliefhebbers besteden jaarlijks 1,1 miljard euro aan hun huisdieren.