Wisenten in de duinen

24juni2009
Bron: pwn.nl en wisenten.nl
In het duingebied tussen Overveen en Zandvoort lopen sinds enkele jaren wisenten rond. Wisenten worden ook wel Europese bizons genoemd. De wisenten in de duinen zijn afkomstig uit Polen.
Aan het begin van de twintigste eeuw was de wisent (Bison bonasus) in het wild uitgestorven. Door uitgekiende fokprogramma’s in dierentuinen en het daarna uitzetten van dieren in het wild lopen er weer rond de drieduizend wisenten in het wild rond. De dieren zijn voornamelijk in Oost-Europa te vinden. De wisent is nog wel een bedreigde diersoort.
De groep wisenten in de duinen is daar in 2007 en 2008 uitgezet als onderzoeksproject. Verschillende organisaties hebben meegewerkt aan de uitzetting om kennis en ervaring op te doen met wisenten in Nederland. De dieren leven in het wild. Alleen in hoogst noodzakelijke gevallen wordt ingegrepen. In het onderzoek wordt onder andere gekeken naar de invloed van begrazing op het duingebied. Het onderzoek duurt 5 jaar en wordt begeleidt door diverse universiteiten.
Het voedsel van de wisent bestaat uit gras, bladeren en twijgjes van struiken en bomen, knoppen en in de herfst eikels en heideplanten.
Wisenten zijn 250 tot 270 cm lang en hebben een schouderhoogte van 180-195 cm. De stieren zijn groter en zwaarder (800-900 kg) dan de koeien (500-600 kg). De vacht is ruig en donkerbruin van kleur. Jonge dieren zijn eerder roodbruin gekleurd. Wisenten hebben een hoge rug en stieren hebben ook nog een soort manen waardoor ze nog imposanter lijken.

De groep wisenten in Zuid-Kennemerland (vijf koeien en één stier) is sinds kort uitgebreid met drie kalfjes.

Foto is van Ruud Maaskant, boswachter bij PWN
Op de site is meer informatie te vinden over de wisenten en over het project!