Exoten online

24juni2009
Bron: minlnv.nl
Exoten in Nederland zijn soorten die door de mens bewust of onbewust het land zijn binnengebracht en die zich zelfstandig in de natuur kunnen handhaven. Sinds mei zijn 925 exotische planten, dieren en schimmels online te vinden.
De meeste exoten zijn onschuldig, maar sommige soorten kunnen schade veroorzaken op economisch of ecologisch gebied. Exoten die wel vaker in het nieuws komen zijn bijvoorbeeld de halsbandparkiet en de grote waternavel.
De website (www.nederlandsesoorten.nl/exoten) is een onderdeel van het Nederlandse Soortenregister en is tot stand gekomen op initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Naturalis. Het Nederlandse Soortenregister geeft een actueel beeld van de Nederlandse biodiversiteit. Doordat nu openbaar en online te zien is welke exoten waar in Nederland aanwezig zijn, kunnen overheden en wetenschappers bekijken hoe soorten zich ontwikkelen en of en hoe grote risico’s ze opleveren.
De informatie kan ook gebruikt worden om te voorkomen dat exoten in Nederland terecht komen. Ook voor de particulier is de informatie belangrijk. Als consumenten weten welke risico’s exoten met zich meebrengen kunnen ze zelf helpen schade te voorkomen.
Zo kunnen vissen en waterplanten die voor de vijver gekocht zijn beter niet uitgezet worden in de vrije natuur.
Van 25 ‘voorbeeldexoten’ staat uitgebreide informatie op de website zoals verspreidingskaartjes, foto's en filmpjes, herkenning, schade en nut. Deze informatie is afkomstig van partners van Naturalis, specialisten uit een groot aantal vrijwilligersorganisaties, zoals de Zoogdiervereniging, FLORON en Stichting Anemoon.
LNV is de hoofdfinancier van www.nederlandsesoorten.nl.

Foto: Halsbandparkiet, van J.M. Garg
Licentie foto: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0