Dierenmishandeling

24juni2009
Bron: dierenbescherming.nl
In Utrecht vond kort geleden de conferentie 'Cirkel van Geweld' plaats. Onderwerp van deze conferentie is de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming sprak daar ook.
Hij deed een oproep aan minister Rouvoet van Jeugd en Gezin om ook dierenbeschermers te betrekken bij de aanpak van huiselijk geweld. Zo kunnen deskundigen op het gebied van dierenwelzijn toegevoegd worden aan landelijke instanties op het gebied van huiselijk geweld. In Utrecht loopt al een multidisciplinair project om slachtoffers van huiselijk geweld een sluitend zorgaanbod te geven. De Dierenbescherming zou hier graag aansluiting bij vinden in de vorm van een proefproject.

Er zijn al vergevorderde plannen voor een verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Volgens Dales zouden ook inspecteurs van de Dierenbescherming in zo’n meldcode opgenomen kunnen worden. Ook zou er een meldcode dierenmishandeling moeten komen.

Ook pleit hij ervoor dat hulpverleners die werkzaam zijn bij de opvang van dieren (asielen en dierenambulances) ook een signalerende functie krijgen voor huislijke geweld. En omgekeerd, dat hulpverleners (voor mensen) ook de Dierenbescherming moeten waarschuwen wanneer er een vermoeden bestaat van dierenmishandeling. Nu zijn mensen vaak terughoudend iets te melden omdat ze niet in de bureaucratische rompslomp willen verzanden. Hier moet de politiek iets aan doen. Door betere samenwerking in de hulpverlening aan mens én dier wordt een daadwerkelijk Cirkel tegen geweld gevormd, aldus Dales.