Project duurzame bij

08juli2009
Bron: www.deduurzamebij.nl
Op 15 mei op het voormalig werkeiland Neeltje Jans het project van de stichting "De Duurzame Bij" van start gegaan. Het project loopt over een periode van drie jaar. Het doel van het project is een nieuw bijenras voort te brengen dat resistent is tegen de varroa mijt.
Deze parasiet brengt namelijk grote schade toe aan bijenvolken en vormen een bedreiging voor fruittelers, zaadtelers, veredelingsbedrijven en de natuur.
Door middel van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring wordt geprobeerd de juiste eigenschappen voor resistentie in de Europese bij in te kruisen. Eerder is gebleken dat resistente bijen de mijt aanvallen en hun pootjes afbijten. Hierdoor kan de mijt geen eitjes leggen en gaat uiteindelijk dood. Daarnaast zijn er ook werkbijen, die geïnfecteerde broedcellen openen en ruimen.

Voor het kweken van een nieuw resistent ras worden resistente rassen, waaronder de Primorsky-bij uit Rusland, geïmporteerd. Op Neeltje Jans worden speciale koninginnen gekweekt, die bevrucht worden door geselecteerde darren. Vervolgens worden deze koninginnen onder een groot aantal imkers verspreid. Deze imkers doen metingen en verzamelen gegevens.

De wetenschappelijke leiding is in handen van Prof. Dr. J.P. van Praagh, die verbonden is aan de universiteit van Hannover. De onderzoekskosten worden voor 35% vergoed door het ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit. De rest van de kosten wordt gefinancierd door schenkingen van particuliere fondsen. Het onderzoek duurt drie jaar. Daarna worden de resultaten van het onderzoek geëvalueerd. Het kan overigens wel tien jaar duren voordat er een succesvolle resistente bij is gekweekt.