Vlinderestafette op het Pieterpad

05augustus2009
Bron: De Vlinderstichting, foto Ineke Koopmans
Tijdens het vlinderwandelweekend op 22 en 23 augustus wordt het hele Pieterpad gelopen en worden onderweg de vlinders geteld. In 2008 is dit ook gedaan en zo kan een mooie vergelijking gemaakt worden. Dit levert informatie over de stand van zaken rond de vlinders.
Het wandelweekend wordt georganiseerd door De Vlinderstichting en Nivon Natuurvrienden. Voor dit weekend wordt het Pieterpad (een lange afstandswandelpad van Pieterburen naar de Sint-Pietersberg, totale lengte 480 km) opgeknipt in 92 etappes van 5-10 kilometer. Wandelaars kunnen één of meerdere etappes lopen en onderweg vlinders tellen. De etappes kunnen zelfstandig gelopen worden of onder leiding van een vlinderdeskundige. Wandelaars kunnen zich aanmelden via de site www.vlinderwandelweekend.nl
Op de site staat informatie welke etappes gegidst worden en hoe de verschillende etappes met het openbaar vervoer te bereiken zijn. Ook staan de resultaten van 2008 vermeld.

Door het Pieterpad zo op te delen kan de hele afstand in één weekend gelopen worden. Dit geeft de Vlinderstichting een goed beeld van de vlinders die dat weekend in Nederland vliegen. Het gaat niet goed met de vlinders in Nederland en dat geldt niet alleen voor zeldzame soorten maar ook ‘gewone’ vlinders als dagpauwoog en citroenvlinder gaan in aantal achteruit. 2008 was een heel slecht vlinderjaar, het slechtste sinds 1990. De gegevens van 2009 kunnen nu ook vergeleken worden met 2008, het eerst jaar dat er langs het Pieterpad werd geteld.

Foto:groot koolwitje
Voor informatie en inschrijving klik hier!