Minder stress door invoelende training paarden

05augustus2009
Bron: wageningenuniversiteit.nl
Uit een onderzoek van Animal Science Group en de faculteit Diergeneeskunde blijkt dat jonge paarden die op een invoelende manier worden getraind tot rijpaard, minder stress hebben dan paarden, die op gangbare wijze worden getraind.
Voor het onderzoek werd een groep van veertien paarden gedurende vijf weken zadelmak gemaakt door een trainer. Er werd bij de training rekening gehouden met het gedrag en de individuele ontwikkeling van het paard. Daarnaast werd het paard vertrouwd gemaakt met veranderingen in de omgeving. Een tweede groep van veertien paarden werd gedurende vijf weken getraind op een meer traditionele, vooral prestatiegerichte manier.

Tijdens het onderzoek werd het gedrag, waaronder stressindicatoren (houding van hoofd en hals, het orenspel en de mate van tandenknarsen), van de twee groepen tijdens de training geregistreerd. Daarnaast werden fysiologische gegevens bijgehouden, waaronder de variatie in hartslag.

Aan het eind van het onderzoek werden de paarden aan een simpele rijproef onder het zadel onderworpen. Hierbij beoordeelden ethologen het gedrag en juryleden de prestatie van de paarden. De conclusie van het onderzoek was dat de prestaties van de beide groepen gelijk waren, maar dat de groep invoelend getrainde paarden minder stress vertoonden.

Dit onderzoek was het eerste Nederlandse onderzoek naar het effect van twee verschillende trainingsmethoden. De uitkomsten van dit onderzoek komt overeen met eerder Italiaans onderzoek. Verschillende niet-traditionele trainingsmethoden winnen steeds meer terrein. Traditionele trainers erkennen stilaan steeds meer aspecten van de invoelende training.